Guest

14 April 2012

penilaian AAT

Pada 9 April yang lalu para juri daripada bahagian asrama terbilang dan penakrifan sistem majlis rumah telah datang untuk menilai fail pendokumentasian asrama dan keadaan asrama .walaupun sekolah sibuk dengan pelbagai aktiviti ditambah lagi dengan sebilangan pelajar yang terlibat dengan immersion bersama STF dan MCKK namun dengan kerjasama semua AJK tertinggi setiap rumah .semua kerja dapat disiapkan dengan sempurna .jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak yang terlibat